Курсове за мотокаристи и електрокаристи

меню

Видове кари

Карите са колесни безрелсови машини, предназначени за извършване на транспортни, подемно-транспортни, товаро-разтоварни складови дейности с широка номенклатура от товари.
Широкото им приложение във всички отрасли на икономиката, където е налице нужда от преместване на относително тежки товари настрани и нагоре и където не е целесъобразно ползването на кранове или телфери, се дължи на относително малките им габарити, собствена маса, добра маневреност, автономност, значителни скорости на механизмите за преместване и повдигане, а при част от тях и на доброто съчетаване на качествата на подемни и транспортни машини.
При електрокарите (електрическо задвижване) имаме допълнителното предимство на автономност без изпускани газове, което се използва в малки и затворени пространства и складове.

Класификация по основно предназначение

Платформени кари

платформени кари

За хоризонтален транспорт на товара върху собствена неподвижна платформа. Употребява се предимно за транспортиране на по-обемисти товари на по-големи разстояния.

Кари нископовдигачи, ръчно-водими кари

кари нископовдигачи, ръчно-водими

За хоризонтален транспорт на товари, товароносачът им (платформа или виличен механизъм) има малък вертикален ход, достатъчен да повдигнат товара от земята за да могат да го придвижват на собствените си колела. Най-често управлявани ръчно от оператор, като някои могат да са задвижвани и електрически (моторизация), което е неизбежно при употреба за по-големи и тежки товари.

Кари високоповдигачи

кари високоповдигачи

Стандартния тип електро и мотокар. Снабден с високовдигателен хидравличен механизъм, обикновено съставен от 2 или 3 отделни секции, способен да повдигне стабилно товар до 11 метра височина.
Стандартно се ползва за дейности в складове, където товарите във вид на палети се разполагат на рафтове по няколко етажа, както и товаро-разтоварни дейности от и в камиони.