Курсове за мотокаристи и електрокаристи

меню

Курсове за мотокари и електрокари по НАПОО и
Асоциация за обучение в транспорта

Организираме и провеждаме курсове за водачи на мотокари и електрокари. Кандидатите придобиват правоспособност за работа с мотокар и електрокар в предприятията, съгласно наредба №1 от 10 Април 2006г. на МОН, и курсове за непрекъснато професионално обучение - за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност (опреснителни курсове) за лица, притежаващи свидетелство за правоспособност.

Курсовете за мотокар и електрокар се провеждат в гр. Пловдив, като е възможно провеждането им и на място в предприятието в рамките на страната, без прекъсване на работния процес (във и извън работно време). Курсовете за водачи на електрокари и мотокари завършват с изпит по теория и практика. След издържан изпит кандидатите получават документ за правоспособност, който е валиден в България и чужбина.
Курс за мотокар и електрокар може да изкара всеки, който има поне основно образование. В ИЗИСКВАНИЯ можете да намерите информация относно необходимите документи и изисквания за записване в курс за водач на електрокар и мотокар.

Обучението на мотокаристи и електрокаристи се извършва от правоспособни преподаватели с дългогодишен стаж и опит при работа и поддръжка на различни видове електрокари и мотокари.

Допълнителна информация, цени и възможности за отстъпки, можете да намерите в ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.

За контакт с нас, както и форма за обратна връзка, посетете страницата ни за КОНТАКТ.